Винорок

апликации

Дома »  апликации

Служени пазари:


Петро-хемиски
Нафта и гас
Генерација на електрична енергија
Нуклеарно
Ветровита енергија
Инженерство на океаните
Тешки инженеринг
Инженерство во метрото
Инженерство за животна средина

Опрема во која се користат производите на winrock:


Вентил
Пумпа
Сад под притисок
Турбина
Брод
Болиер
Мост
Разменувач на топлина
Опрема за опрема
Опрема за бунар
Рударска опрема
Електрични машини
Нуклеарен реактор
Гасоводот